Wyprawa: zestaw umiejętności do podróżowania

Tara Zuber

tłumaczył Grzegorz A. Nowak

“Szczęściem jest mieć cel na krańcu drogi, lecz w obliczu jej końca – to droga ma znaczenie, nie cel.”
– Ursula K. LeGuin

Każdy ma swoją opowieść o podróżach. Nieznajomi spotykają się i rozstają na drodze. Plan wyprawy zawodzi. Cel podróży ulega zmianie. Odyseusz i Dorotka Gale chcieli zwyczajnie wrócić do swoich domów, a Frodo chciał tylko pozbyć się Jedynego Pierścienia. Jednak ścieżka od punktu A do punktu B rzadko kiedy jest linią prostą. Byli i tacy, którzy przemierzali lądy, morza i przestworza bez określonego celu. Tintin wyruszył w poszukiwaniu przygody, Panna Młoda zemsty, Amalteja jednorożca, a Don Kichot nieosiągalnych marzeń. Niektórzy, jak Carmen Sandiego, przemierzają kontynenty i podróżują w czasie, żeby wykonać spektakularny rabunek, a inni, jak Phileas Fogg, ścigają się dokoła świata tylko po to, żeby wygrać zakład.

Poniższa adaptacja podstawowej listy umiejętności z podręcznika Fate Core skupia się na tym, jak bohaterowie przemieszczają się z miejsca na miejsce i jakie historie towarzyszą im po drodze.

Lista umiejętności

Nowe umiejętności zostały wyróżnione pogrubieniem i kursywą.

Dzicz, Empatia, Konstrukcja, Kultura, Mechanika, Medycyna, Nawigacja, Oszustwo, Relacje, Spostrzegawczość, Sprawność, Sterowanie, Strzelanie, Śledztwo, Ukrywanie, Walka, Wola, Zasoby.

Co się zmieniło?

Zaznajomieni z systemem Fate Core mogą zauważyć, że z listy umiejętności zniknęły Budowa, Kontakty, Kradzież, Prowadzenie, Prowokacja, Rzemiosło i Wiedza. Bohaterowie nadal mogą wykonywać związane z nimi działania, ale teraz odpowiadają za nie inne umiejętności.

Rzemiosło zostało podzielone pomiędzy Konstrukcję i Mechanikę, aby odzwierciedlić zróżnicowaną wiedzę fachową osób o różnych doświadczeniach w podróży. Konstrukcja pozwala budować, a Mechanika sprawia, że maszyny działają. Konstrukcja pozwoli zbudować łódź albo korpus pojazdu, ale nie dostarcza wiedzy potrzebnej, żeby wprawić je w ruch. Podobnie Mechanika pozwala na zbudowanie silnika, ale nie pojazdu, w którym ten silnik ma się znajdować. Bohaterowie mogą mieć obie te umiejętności, ale z różnymi specjalnościami, bazującymi na ich pochodzeniu i zainteresowaniach.

Prowadzenie zostało rozszerzone do Sterowania i teraz obejmuje wszelkie rodzaje pojazdów poruszających się po lądzie, morzach i w powietrzu.

Kultura i Walka odpowiadają teraz za testy Prowokacji. Za pomocą Kultury możesz odwoływać się do swojej wiedzy kulturowej, żeby wywierać naciski na miejscowych. Walka pozwala natomiast nawoływać do przemocy.

Budowa została połączona ze Sprawnością. Żeby oddać szczególne cechy bohatera, takie jak siła, szybkość i gracja, skorzystaj z aspektów, sztuczek i odgrywania postaci.

Kontakty są teraz częścią Zasobów. Rozważ dodanie aspektu, żeby uzasadnić dodatkowe znajomości w kręgach, z którymi związany jest bohater. Możesz również zastanowić się nad stworzeniem sztuczek związanych z kontaktami, które będą się opierać na Zasobach.

Testy Kradzieży wykonywane są teraz za pomocą Ukrywania i Oszustwa. Jeśli chcesz przezwyciężyć przeszkodę w postaci zamkniętych drzwi, użyj Mechaniki, żeby otworzyć zamek albo Konstrukcji, żeby wyciągnąć drzwi z zawiasów.

Dodatkowo powyższa lista umiejętności zakłada, że przydzielone do nich wartości oznaczają również wiedzę w danej dziedzinie. Z uwagi na to, testy Wiedzy powinny być wykonywane za pomocą umiejętności najbardziej odpowiadającej sytuacji. Żeby zbadać nabój, skorzystaj ze Strzelania. Na pytania o właściwości fizyczne odpowiedzi szukaj za pomocą Mechaniki. Wspólnie z MG ustalcie, która umiejętność będzie odpowiednia.

Presja

W Fate Core wartość umiejętności Budowa zapewnia dodatkowe pola presji. Wciąż możesz zdecydować o uzależnieniu liczby pól presji od umiejętności i powiązać ją ze Sprawnością, jednak nowe umiejętności dają nam więcej możliwości.

Jeśli wolisz traktować presję fizyczną jako urazy, użyj Medycyny do określenia dodatkowych pól presji. Bohater potrafi automatycznie i niemal natychmiast zadbać o swoje rany.

Inną możliwością jest połączenie presji umysłowej i fizycznej w jeden tor. W takim wypadku presja będzie odpowiadała raczej za ogólną dezorientację i frustrację związaną z podróżowaniem. W tej sytuacji skorzystaj z Kultury do określenia liczby dodatkowych pól presji, ponieważ Kultura odpowiada za zdolność adaptowania się do nowej sytuacji.

Jak działają dodatkowe pola presji, sprawdzisz na 118 stronie podręcznika do Fate Core.

Co nowego?

Umiejętności używane są do przezwyciężania, uzyskiwania przewagi, atakowania i obrony. Poniżej zostały uwzględnione jedynie te akcje, z których korzysta dana umiejętność.

Dzicz

Dzicz to ogólna umiejętność radzenia sobie w miejscach oddalonych od cywilizacji. Potrafisz zdobywać pożywienie, odróżnić jedzenie bezpieczne od trującego, podążać za śladami, rozpalić ogień i stworzyć proste narzędzia, takie jak przynęty i sieci do łowienia ryb. Dzicz związana jest z kilkoma innymi umiejętnościami, ale skupia się przede wszystkim na przetrwaniu w głuszy. Co prawda Dzicz nie obejmuje “ulicznego cwaniactwa”, można z niej skorzystać również w miastach, gdzie przydaje się do znalezienia albo stworzenia schronienia, rozpalania ognia i poszukiwania pożywienia. Dzięki temu łatwiej przetrwać na ulicach miast.

Przezwyciężanie: Dzicz pomaga przezwyciężać wyzwania stawiane przez środowisko naturalne. Potrafisz znaleźć jedzenie i wodę oraz spostrzec niebezpieczeństwo reagując na specyficzne odgłosy albo wskazując trujące rośliny.

Uzyskanie przewagi: tworzysz przewagi, deklarując przydatne aspekty środowiska naturalnego. Ścieżka wydeptana przez zwierzęta wskaże drogę do źródła świeżej wody, a zbudowanie Schronienia, pozwoli przystosować się do otaczającego świata. Możesz również tworzyć narzędzia takie jak Sieć, która ułatwi łowienie ryb.

Sztuczki Dziczy

Jak ryba w wodzie. Wiesz wszystko, co tylko można wiedzieć o wodzie i życiu w pobliżu wód. Otrzymujesz +2 do testów Dziczy, kiedy znajdujesz się w strefie z wodą.

Zwierzęca rodzina. Dorastając, spędzałeś sporo czasu pośród zwierząt. Wybierz gatunek zwierzęcia, który traktujesz jak swoją rodzinę. Kiedy spotykasz przedstawiciela tego gatunku, możesz za pomocą Dziczy komunikować się z nim i prosić o przysługi.

Konstrukcja

Konstrukcja to umiejętność budowania przy użyciu dowolnych materiałów. Bohaterowie z wyuczoną Konstrukcją są budowniczymi, architektami oraz projektantami.

Przezwyciężanie: Konstrukcja jest nieco uboższą wersją Rzemiosła z podręcznika podstawowego i pozwala na budowanie, niszczenie i naprawę przedmiotów, pod warunkiem, że masz na to odpowiednią ilość czasu i dostęp do narzędzi.

Uzyskanie przewagi: używając Konstrukcji, możesz wskazać aspekt obiektu, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Możesz ją również wykorzystać do szybkiego tworzenia przedmiotów służących do sabotażu oraz wzmacniania właściwości obronnych obiektów.

Sztuczki Konstrukcji

Przynosząc podarunki. Stwórz prezent dla osoby, na którą chcesz wywrzeć wpływ. Za pomocą aspektu opisz jakie uczucia żywi do ciebie obdarowana osoba (np. Wdzięczna).

Ucieczka z więzienia. Kiedy jesteś przetrzymywany w więzieniu, wydaj punkt losu, żeby z niego uciec.

Kultura

Kultura oznacza zdolność adaptacji, która sprawia, że podróże są dla ciebie łatwe i interesujące. Dzięki Kulturze nie tylko wiesz doskonale, co na siebie włożyć oraz znasz lokalne sekrety, ale również potrafisz wtopić się w tłum oraz obrazić, zszokować, przestraszyć i skomplementować miejscowych. Kultura nie mówi o tym, jak wpływasz na innych ludzi, ale raczej jak wpasowujesz się w ich oczekiwania lub w jaki sposób okazujesz im szacunek poprzez dopasowanie się.

Przezwyciężanie: użyj Kultury, żeby dopasować się do nowego miejsca i społeczności, a także, żeby przezwyciężyć szok kulturowy oraz inne niebezpieczeństwa podróży. Kultura pozwala ci na wtopienie się w lokalną społeczność, ocenić układ miejsca, w którym się znajdujesz, a także prowokować i wpływać na miejscowych.

Uzyskanie przewagi: wykorzystaj Kulturę, żeby stworzyć tymczasowe aspekty, wpływające na to, jak inni cię postrzegają i w jaki sposób reagują na ciebie (Wiarygodny autorytet, Właściwa gestykulacja). Możesz również wykorzystać wiedzę kulturową do utrzymania lepszych Relacji z innymi ludźmi oraz do Oszukiwania ich.

Sztuczki Kultury

Poliglota. Podłapałeś języków tu i ówdzie. Otrzymujesz +2 do testów Kultury związanych z posługiwaniem się językami.

Czynisz nam honor. Po uhonorowaniu miejscowego obyczaju otrzymujesz +2 do jednego testu Kultury. Po wykorzystaniu tej premii musisz ponownie okazać szacunek, żeby móc z niego skorzystać raz jeszcze.

Mechanika

Mechanika to wiedza o maszynach i wprawianiu przedmiotów w ruch. Dzięki tej umiejętności możesz budować i naprawiać silniki, tworzyć pułapki i zamki oraz rozumiesz, jak różne siły fizyczne oddziaływają na siebie. Mechanika to umiejętność inżynierów i fizyków.

Przezwyciężanie: Mechanika pozwala na budowanie, niszczenie i naprawę maszyn oraz silników pod warunkiem, że masz na to odpowiednią ilość czasu i dostęp do narzędzi. Możesz też otwierać zamki.

Uzyskanie przewagi: Mechanika pozwala zaobserwować silne i słabe strony mechanizmów. Możesz na nie wskazać w ramach stworzonego aspektu. Potrafisz również naprawić i sabotować mechanizmy będąc pod presją czasu.

Sztuczki Mechaniki

Poza zakresem. Raz na sesję dodaj maszyny, którą naprawiasz, aspekt z jednym darmowym wywołaniem.

Mistrz pułapek. Twoje pułapki wymagają wykonania trzech testów przeciwko pasywnemu przeciwdziałaniu na poziomie Dobrym. Możesz wydać do trzech punktów losu, żeby podbić te przeciwdziałania z Dobrych na Świetne.

Medycyna

Medycyna pozwala na zajmowanie się ranami i diagnozowanie problemów natury medycznej.

Przezwyciężanie: Medycyna jest używana do przezwyciężania fizycznej presji i konsekwencji, otrzymanych przez ciebie lub inne osoby.

Uzyskanie przewagi: Medycyna może również posłużyć do wskazania fizycznych słabości przeciwnika i tworzenia aspektów do wykorzystania podczas walki.

Obrona: Medycyna broni przed truciznami.

Sztuczki Medycyny

Otoczony. Kiedy jesteś w zwarciu, zamiast Walki skorzystaj z Medycyny – oraz materiałów z twojej podręcznej apteczki – żeby zranić przeciwnika, który zaatakował cię w poprzedniej turze.

Zaufaj mi, jestem lekarzem. Jeśli osoby, z którymi przebywasz wiedzą o twoich umiejętnością medycznych, otrzymujesz +2 do Relacji.

Nawigacja

Nawigacja odpowiada za odczytywanie map, wracanie po śladach, podążanie za wskazówkami, znajdowanie kierunku północnego oraz zdolność przełożenia odległości na czas, ilość paliwa i zasobów potrzebnych do jej pokonania.

Przezwyciężanie: użyj Nawigacji, kiedy twój bohater się zgubi. Dzięki niej potrafisz odnaleźć swoje ślady, wskazać północ oraz nawigować na podstawie gwiazd i punktów orientacyjnych.

Zdobycie przewagi: za pomocą Nawigacji możesz wyznaczyć kurs na mapie i poznać albo przygotować aspekty przydatne po drodze. Możesz również poświęcić czas na stworzenie mapy nowej osady.

Sztuczki Nawigacji

Zawsze przygotowany. Przeanalizowałaś trasę i przewidziałeś ile zasobów będzie ci potrzebne. Kiedy podróżujesz pomiędzy dwiema osadami, możesz stworzyć aspekt z jednym darmowym wywołaniem, który odzwierciedla twoje przygotowania.

Bezpieczny powrót. Raz na sesję wydaj punkt losu, żeby bezpiecznie i bez żadnych komplikacji powrócić do miejsca, w którym ostatnio spałeś, lub odbyłeś postój.

Sterowanie

Sterowanie to umiejętność, która pozwala ci przemieszczać się z punktu A do punktu B, wszelkimi możliwymi środkami transportu, z wyjątkiem chodzenia pieszo. Odpowiada za latanie samolotami, statkami kosmicznymi i sterowcami, prowadzenie samochodów i pociągów, pływanie łodzią i jazdę na motorze i koniu. Jeśli coś się porusza, to potrafisz to obsługiwać.

Przezwyciężenie: Sterowanie używane jest do manewrowania w przestrzeni. Dzięki tej umiejętności bohater może poradzić sobie w trudnych warunkach (np. podczas burzy, w wąskich miejscach, na wzburzonych morzach) oraz popisywać się swoimi zdolnościami. Można ją również wykorzystać podczas rywalizacji.

Atak: Sterowanie zazwyczaj nie jest wykorzystywane do atakowania. Możesz jednak użyć swojego pojazdu jako broni i rozbić go albo taranować, uderzając w inny obiekt i powodując presję. Zadajesz wartość presji wynikającą z rzutu, a następnie musisz wykonać ponowny test, żeby sprawdzić, czy twój pojazd jest sprawny po uderzeniu. Wynik rzutu musi być równy lub większy od ilości zadanej presji, żeby pojazd nadawał się do dalszego użytku.

Obrona: Możesz bronić się przed atakami pojazdów podobnych do tego, którym sterujesz. Stosujesz manewry unikowe, zwroty oraz inne wymyślne akrobacje.

Sztuczki Sterowania

Liczy się doświadczenie. Przetestuj Sterowania zamiast Mechaniki albo Konstrukcji, kiedy twój bohater stara się naprawić pojazd, który dobrze zna.

To jest moje miejsce. Wybierz powietrze, wodę albo ląd. Otrzymujesz +2 do testów Sterowania, kiedy prowadzisz pojazd w wybranej przez ciebie przestrzeni.