Fate Accelrated

Spis treści

Zaczynamy!

Wspólne tworzenie opowieści

Kim chcesz być?

Jak to robić: rozstrzygnięcia, akcje i postawy

Wyzwania, rywalizacja i konflikty

Auć! Obrażenia, presja i konsekwencje

Aspekty i punkty losu

Sztuczki

Robienie postępów: rozwój postaci

Rola Mistrza Gry

Przykładowe postacie