Fate Accelerated

Fate Accelerated Edition
Copyright © 2013 Evil Hat Producions, LLC
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Tekst Fate Accelerated Edition został udostępniony zgodnie z Open Gaming Licence oraz licencją Creative Commons Uznanie autorstwa. Więcej informacji o warunkach i wymaganiach tych licencji znajdziesz na stronach www.evilhat.com lub www.faterpg.com.

Evil Hat Productions, a także znaki graficzne Evil Hat i Fate Accelerated są znakami towarowymi należącymi do Evil Hat Productions, LLC.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja zawiera tłumaczenie mechaniki Fate Accelerated Edition przygotowane przez Sławomira Września i Marcina Segita, opublikowane na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Tekst na tej stronie został oparty na wersji tłumaczenia z 10 lipca 2013 r.

This work is based on Fate Core System and Fate Accelerated Edition (found at http://www.faterpg.com/), products of Evil Hat Productions, LLC, developed, authored, and edited by Leonard Balsera, Brian Engard, Jeremy Keller, Ryan Macklin, Mike Olson, Clark Valentine, Amanda Valentine, Fred Hicks, and Rob Donoghue, and licensed for our use under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Fate™ is a trademark of Evil Hat Productions, LLC. The Powered by Fate logo is © Evil Hat Productions, LLC and is used with permission.

The Fate Core font is © Evil Hat Productions, LLC and is used with permission. The Four Actions icons were designed by Jeremy Keller.

Fate Accelerated

TEKST • POPRAWKI
CLARK VALENTINE

OPRACOWANIE ZASAD FATE CORE
LEONARD BALSERA

POMYSŁ • TEKST • PROJEKT GRAFICZNY
FRED HICKS

REDAKCJA ZASAD
MIKE OLSON

CZYTELNOŚĆ TEKSTU • REDAKCJA
AMANDA VALENTINE

ILUSTRACJE
CLAUDIA CANGINI

TWÓRCY FATE
ROB DONOGHUE i FRED HICKS

TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI
SŁAWOMIR WRZESIEŃ

REDAKTOR WYDANIA POLSKIEGO
MARCIN SEGIT